Новини

Візуальне програмування: використання блок-схем для створення програм

Прокрутити вниз
Опубліковано:

Блок-схеми в програмуванні є важливим інструментом, допомагаючи розробникам візуалізувати, аналізувати та розуміти алгоритми та процеси програми. Вони забезпечують структурований підхід до розв’язання задач і допомагають визначити послідовність дій, умови, цикли та інші логічні конструкції програми. Більше про використання блок-схем розглянемо далі в цій статті.

Схема блоків – це візуальне зображення алгоритму або процесу, що складається з набору блоків, що відображають різні етапи, дії, умови та цикли. Ці блоки з’єднані лініями, які вказують напрямок потоку даних чи управління. Схеми блоків використовуються в різних галузях, включаючи програмування, інженерію, управління та бізнес, і можуть бути корисним інструментом для аналізу та розробки складних задач.

Навчання алгоритмам та структурам даних можливе на курсах навчання, таких як ті, які пропонує  IT школа GoMother. Після успішного завершення курсу учасники отримують навички створення ефективного коду, організації архітектури проєктів та модулів.

Історія схем блоків сягає початку XX століття, коли вони були використані для представлення електричних схем. У 1920-х роках їх почали використовувати в інженерії для візуалізації технологічних процесів, а в 1950-х роках вони були адаптовані для використання в програмуванні та відображення алгоритмів.

Сьогодні схеми блоків залишаються необхідним інструментом для забезпечення ясності та структури в процесах, де потрібна точність та послідовність дій. Основні елементи схем блоків використовують чітко визначені символи для відображення різних аспектів алгоритму та їхніх зв’язків.

Основні складові блок-схеми в програмуванні:

Це чітко визначені піктограми, що відображають різні компоненти алгоритму.

 1. Елементи дій (прямокутники): представляють конкретні операції чи дії, що відбуваються у процесі. Ці блоки можуть містити функції для обчислень, введення/виведення даних або виклики певних функціональних модулів.
 2. Піктограми для даних (паралелограми): вказують на операції, що пов’язані з обробкою інформації. Тут можна відобразити операції, такі як введення, виведення, збереження або читання даних.
 3. Елементи умов (ромби): використовуються для позначення відгалужень в алгоритмі, де програма має прийняти рішення залежно від певних умов. Наприклад, це може бути перевірка значення змінної.
 4. Піктограми циклів (овали): ілюструють дії, які будуть виконуватися багаторазово, доки виконується певна умова. Це може бути цикл for, while або інші механізми повторення.

Ось приклади в контексті програмування:

 • Прямокутник (дія)

# Example: calculating the sum of two numbers

def calculate_sum(number1, number2):

# Adding the two numbers

result = number1 + number2

# Returning the result

return result
Паралелограм (дані)
# Example: user input from the keyboard

user_input = input(“Enter a number: “)

 • Ромб (умова):

# Example: Checking if a number is even

number = 10

# Checking the remainder when divided by 2

if number % 2 == 0:

print(“The number is even”)

else:

print(“The number is odd”)

 • Овал (цикл):

# Example: While loop to print numbers from 1 to 5

counter = 1

# Looping until the counter is less than or equal to 5

while counter <= 5:

# Printing the current value of the counter

print(counter)

# Incrementing the counter

counter += 1

Ці приклади демонструють, як елементи блок-схем можуть бути використані для візуалізації різних аспектів програмування, сприяючи зрозумінню структури та логіки алгоритмів.

Використання у програмуванні для розробки програм

У процесі розробки програмного забезпечення, блок-схема відіграє важливу роль на кожному етапі життєвого циклу програми, починаючи з фази планування та завершуючи етапом тестування. Її значення проявляється у формуванні чіткого уявлення про алгоритми, управлінні складністю та забезпеченні ефективної взаємодії в команді розробників.

Ось декілька прикладів блок-схем для різних програм та алгоритмів:

 1. Пошук в ширину (BFS) у графі: схема блоків для алгоритму пошуку в ширину в графі, що застосовується, наприклад, для визначення найкоротшого шляху.

Блок-схеми в програмуванні

2. Алгоритм злиття (Merge Sort): схема блоків для сортування методом злиття, який є ефективним для обробки великих обсягів даних.

Блок-схеми в програмуванні

Ці приклади ілюструють, як блок-схеми можуть застосовуватись в різних типах програм та алгоритмів.

Як створити блок-схему

Існує низка різноманітних інструментів, призначених для цієї задачі, кожен з яких має свої особливості:

 1. Lucidchart: це онлайн-додаток з широкими можливостями, він забезпечує зручну можливість спільної роботи та різноманітні елементи.
 2. Microsoft Visio: це стандартний інструмент, який інтегрований з Microsoft Office і має безліч функцій для створення діаграм.
 3. Draw.io: це безплатний онлайн-додаток з інтуїтивним інтерфейсом, який підтримує експорт та інтеграцію з хмарними сервісами.
 4. Creately: це інструмент, який акцентується на візуальному проєктуванні, надає шаблони та можливість командної роботи.

Ось кілька порад щодо ефективного створення та використання блок-схем:

 • Спрощуйте блок-схеми, уникайте надмірних деталей для збереження їх чіткості та зрозумілості.
 • Використовуйте стандартні форми та кольори для полегшення сприйняття і створення єдиної стилістики.
 • Додавайте коментарі до блок-схем для пояснення складних логічних структур та підвищення зрозумілості.
 • Підписуйте ключові етапи та змінні, щоб забезпечити більшу інформативність діаграми.
 • Регулярно оновлюйте блок-схеми при внесенні змін в алгоритми, щоб забезпечити актуальність документації.

З використанням цих корисних порад і ефективних інструментів, блок-схеми стають не лише необхідним етапом у розробці, але й потужним інструментом для підвищення ясності та ефективності проєкту.

Критика та обмеження

Хоча блок-схеми є ефективним засобом для візуалізації алгоритмів та процесів, вони також мають деякі недоліки, які можна виявити у сучасному програмуванні.

 1. Неточність: Блок-схеми можуть бути неточними через використання простих символів для представлення різних елементів алгоритмів. Наприклад, блок дії може відображати як прості операції, так і складні алгоритми.
 2. Негнучкість: Використання обмеженого набору символів у блок-схемах призводить до їхньої негнучкості. Наприклад, блок умови може бути використаний лише для представлення простих умов.
 3. Складність: Блок-схеми можуть бути складними для розуміння, особливо для новачків у програмуванні, через використання абстрактних символів та понять.

Натомість існують альтернативні підходи до візуалізації алгоритмів:

 • Псевдокод: текстове представлення алгоритмів, яке використовує спеціальні позначення для різних елементів алгоритмів.
 • UML-діаграми: стандартизований набір діаграм для представлення різних аспектів програмного забезпечення, включаючи алгоритми.
 • Прототипи: моделі алгоритмів, що працюють, які допомагають у розумінні їхньої роботи та тестуванні продуктивності.

Висновок

Блок-схеми в програмуванні є вагомим інструментом, проте їхні обмеження варто враховувати. Використання альтернативних підходів до візуалізації алгоритмів може покращити розуміння та комунікацію в процесі розробки програмного забезпечення. Якщо ви хочете вивчити програмування з нуля або підвищити свої знання запрошуємо на перший БЕЗОПЛАТНИЙ урок до IT школи GoMother. Уроки проходять на м. Академмістечко або онлайн у зручний для вас час.

Залиште номер і ми допоможемо підібрати курс

Зроби крок до успішного майбутнього сьогодні

Child looks up!