Новини

Основні дати з історіі України до 1569 р.

Прокрутити вниз
Опубліковано:

ЗНО онлайн історія україни в цьому році не відбудеться. Але знання важливих дат з історії зараз є запорукою самоіндентичності. В цій статті ми викладемо всі дати до 1569 року. До того часу коли Українські землі були під владою Речі Посполитої. Наростання національно визвольної боротьби українського народу

Для того щоб швидше запам’ятати всі важливі події з історії України треба задіяти всі види пам’яті.

 • Емоційна. Зберігає відчуття, переживання, що супроводжували певну подію.
  Ми ніколи не забудемо 24 лютого 2022, бо таки сильні ємоції закарбують цю дату в нашій пам’яті назавжди. Тримаймося, все буде Україна!
 • Моторна. Дозволяє засвоювати нові дані під час написання.
  Тож беремо листочок та ручку і пишемо. Не менше ніж 10 разів, вдумливо, необхідно записати всі важливі дати (написано нижче)
 • Образна. Характеризується зберіганням уявлених образів на основі слухової, зорової, смакової або тактильної інформації.
  Для того щоб краще запам’ятати дати, пофантазуйте та додайте до кожної візуальний образ. Зобразіть для себе подію яка прітамання цій даті.
 • Словесно-логічна. Базується на формуванні думок під час взаємодії з даними, розумінні будь-чого.
  Обдумуйте дату, подію. Аналізуйте, уявляйте. Обгрунтуйте подію з урахуванням часу.

Основні дати для підготовки до зно онлайн історія україни:

Що було до

 • 1 млн. років тому – Поява найдавніших людей на території сучасної України.
 • 1 млн – 11 тис. років тому – Палеоліт або давній кам’яний вік.
 • Близько 40–35 тис. років тому – Поява на території сучасної України лю­дини сучасного типу.
 • 10–8 тис. років тому – Мезоліт або середній кам’яний вік.
 • 8–5 тис. років тому – Неоліт або новий кам’яний вік.
 • Початок 4 – середина 3 тис. до н. е – Енеоліт або мідно-кам’яний вік.
 • 2 тис. р. до н.е. – VIII ст. до н.е – Бронзовий вік.
 • VIII-IV ст. до н.е. – Ранній залізний вік.
 • IX-VII ст. до н.е. – Панування в північних степах України кімерійців.
 • VII-III ст. до н.е. – Перебування на українських землях “скіфів”
 • III ст. до н.е. – III ст. н.е. – Проживання на півдні України сарматів.
 • І-ІІ ст. – Перші згадки про слов’ян-венедів у писемних джерелах.
 • III-IV ст. – Перебування готів на українських землях.
 • V-VII ст. – Велике слов’янське розселення.

Виникнення та розквіт  Київської Русі

 • Кінець VIII – початок IX ст. – Утворення Київського князівства
 • 860 р. – Перший похід русичів, очолюваних князем Аскольдом на Константинополь (Царгород)
 • 882 р. – Убивство князя Аскольда та захоплення князівської влади в Києві Олегом. Виникнення держави Київська Русь
 • 907, 911 р. – Походи князя Олега на Царгород
 • 941, 944 р. – Походи князя Ігоря на Візантію
 • 945 р. – Повстання деревлян і вбивство князя Ігоря
 • 946 р. – Посольство княгині Ольги до Царгорода
 • 968 р. – Перший Балканський похід князя Святослава
 • 969–971 pp. – Другий Балканський похід князя Святослава
 • 988 р. – Початок запровадження князем Володимиром християнства як державної релігії Київської Русі
 • 1036 р. – Розгром князем Ярославом Мудрим печенігів під Києвом
 • 1054 р. – Перша згадка в літописі Києво-Печерського монастиря
 • 1054–1113 рр. – Співправління трьох братів Ярославичів – Ізяслава, Святослава та Всеволода
 • 1068 р. – Повстання в Києві проти Ярославичів
 • 1097 р. – Любецький з’їзд князів
 • 1113 р. – Народне повстання в Києві
 • 1113 р. – Прийняття “Статуту” Володимира Мономаха

Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава

 • 1152–1187 рр. – Зміцнення Галицького князівства за правління Ярослава Осмомисла
 • 1169 р. – Захоплення й розорення Києва об’єднаним військом 12 руських князів, очолюваним Андрієм Боголюбським
 • 1185 р. – Невдалий похід новгород-сіверського князя Ігоря Святославича проти половців, що став підґрунтям для поеми “Слово о полку Ігоревім”
 • 1187р. – Перша літописна згадка назви “Україна” стосовно земель Південної Київщини та Переяславщини
 • 1199 р. – Об’єднання волинським князем Романом Мстиславичем Галицької і Волинської земель
 • 1206–1238 pp. – Утворення Галицько-Волинського князівства Період міжусобиць, боярських змов та іноземного втручання в галицько-волинські справи
 • 31 травня 1223 р. – Битва на річці Калці
 • 1238 р. – Утвердження князя Данила Романовича в Галичі. Розгром військом Данила Галицького рицарів-хрестоносців під Дорогочином
 • 1239 р. – Спустошення монголами Переяславської й Чернігівської земель
 • Кінець листопада – початок грудня 1240 р. – Облога й захоплення Києва військами монгольського хана Батия
 • Грудень 1240 р. – березень 1241 р. – Спустошення монголами земель Київського та Галицько-Волинського князівств
 • 17 серпня 1245 р. – Ярославська битва
 • 1253 р. – Коронування Данила Галицького послами Папи Римського Інокентія IV
 • 1264 р. – Смерть Данила Галицького
 • 1264–1301 pp. – Князювання Лева Даниловича  (сина Данила Галицького) у Галицькій та Перемишльській землях
 • 1269–1288 pp. – Князювання Володимира Васильковича (сина Василька Романовича, брата Данила Галицького) на Волині
 • 1301–1308(15) pp. – Правління Юрія І Львовича, що об’єднав під своєю владою всі землі Галицько-Волинської держави
 • 1315–1323 pp. – Князювання в Галицько-Волинському князівстві Андрія та Лева II Юрійовичів
 • 1324–1340 pp. – Князювання в Галицько-Волинській державі Мазовецького княжича Болеслава Юрія II
 • 1340 р. – Смерть Юрія II. Перший похід польського короля Казимира III на Львів. Початок боротьби за галицько-волинські землі між Литвою та Польщею
 • 1349 p. – Похід польського короля Казимира III на Галицько-Волинську Русь і підкорення більшості її земель

Політичний устрій, соціально-економічний, культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави в IX-XIV ст.

 • 992–996 pp. – Спорудження Десятинної церкви в Києві
 • 1037 р. – Спорудження Софійського собору в Києві
 • 1037–1039 pp. – При Софійському соборі в Києві створено літопис, названий найдавнішим Київським зводом
 • 1056–1057 рр. – Створення “Остромирового Євангелія” – найдавнішої з книг, яка збереглася до наших днів
 • 1073, 1076 р. – Створення “Ізборників” для князя Святослава Ярославича
 • 1108 р. – Заснування онуком Ярослава Мудрого Святополком Михайлівського Золотоверхого монастиря в Києві
 • 1113 р. – Завершення ченцем Києво-Печерської лаври Несто­ром написання літопису “Повість минулих літ”
 • 1117 р. – Укладення “Повчання” Володимира Мономаха
 • Близько 1200 р. – Спорудження церкви Святого Пантелеймона в Галичі
 • 1230–ті рр. – Написання “Слова про погибель Руської землі”
 • 1256 р. – Перша літописна згадка про місто Львів
 • Друга половина ХІІІ ст. – Укладення Галицько-Волинського літопису, що містить дві самостійні частини: Галицьку (1201 – 1261) і Волинську (1262–1292
 • 1324 р. – Перша писемна згадка про чинність на українських землях (у Володимирі-Волинському) магдебурзького права

Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина XIV – середина XVI ст.)

 • 1349 р. – Приєднання до Угорського королівства Шипинської землі (Буковини)
 • 1352 р. – Укладення польсько-литовської угоди, за якою до Польського королівства відійшли Галичина та частина Поділля, а до Великого князівства Литовського – Волинь і Берестейська земля
 • 1359 р. – Утворення Молдавського князівства та включення до нього Шипинської землі (Буковини)
 • 1362 р. – Розгром великим князем Литовським Ольґердом татарського війська в битві на Синіх Водах і вигнання їх з українських земель. Приєднання до Великого князівства Литовського Київщини, Поділля й Переяславщини
 • 14 серпня 1385 р. – Укладення Кревської унії
 • 1387 р. – Остаточне приєднання Галичини до Польського королівства
 • 1393 р. – Приєднання Поділля до Польського королівства
 • 12 серпня 1399 р. – Поразка литовсько-руського війська, очолювано­го князем Вітовтом, у битві з ординцями на річці Ворсклі
 • 15 липня 1410 р. – Грюнвальдська битва (битва під Таненбергом)
 • 2 жовтня 1413 р. – Укладення Городельської унії
 • Липень 1416 р. – Розорення Києва ногайською ордою хана Едигея
 • 1435 р. – Битва під Вількомиром (сучасне місто Укмерге в Литві)
 • 1443 р. – Відокремлення Кримського ханства від Золотої Орди
 • 1447 р. – Перший напад військ кримського хана на ук­раїнські землі
 • 1449 p. – Утворення Кримського ханства.
 • 1458 p. – Поділ Київської митрополії на Київську та Московську.
 • 1463 р. – Перша згадка про існування у Львові Успенського православного братства
 • 1481 р. – “Змова руських князів”
 • 1482 р. – Спустошення Києва ордами кримського хана Менглі-Ґірея
 • 1489 р. – Перша згадка про українських козаків у писемних джерелах.
 • 1490-1492 pp. – Організація селянського повстання на Буковині та на Покутті.
 • 1492 р. – Документальна згадка про козаків у листі великого князя литовського Олександра Казимировича до кримського хана Менглі-Гірея
 • 1508 р. – Повстання Михайла Глинського
 • 1526 р. – Загарбання західної частини Закарпаття австрійськими Габсбургами, східної – Трансільванським князівством
 • 1529 р. – Прийняття Першого Литовського статуту
 • 1529 р. – Запровадження Першого Литовського статуту
 • 1555 (1556)р. – Спорудження Дмитром Вишневеньким оборонного замку на острові Мала Хортиця
 • 1557 р. – Прийняття “Устави на волоки”.
 • 1566 р. – Прийняття Другого Литовського статуту.

 

Залиште номер і ми допоможемо підібрати курс

Зроби крок до успішного майбутнього сьогодні

Child looks up!