Змінні, типи даних

Прокрутити вниз

В цій статті ви дізнаєтесь більше про JavaScript для дітей, а саме про змінні, типи даних. JavaScript може спілкуватися і взаємодіяти з безліччю різних форматів даних, проте всю інформацію JS розбиває на 6 примітивних типів даних: numeric, string, boolean, null, undefined і symbol. (Object теж вважається окремим типом даних). JavaScript необхідно знати, за яким типом даних він працює, щоб правильно його обробити: наприклад, оператор + використовується для додавання чисел. Але якщо в даних міститься рядок, той же оператор вже використовується для конкатенації даних.

На відміну від інших мов програмування, як JavaScript є слабо типізованих, тобто вам не потрібно вказувати тип даних змінної ще до її використання. Тому, що змінна автоматично присвоїть собі тип із присвоєних їй даних. У певному сенсі, така прихована поведінка робить розуміння типів даних ще важливішою при вивченні JavaScript.

JavaScript для дітей: числові дані

Числові дані це просто цифри. Цей тип даних охоплює всі форми чисел, від цілочисельних (1, 5, 623) до десяткових (0.75, .3333), а також від’ємні числа. Необхідно звернути увагу, що числа в лапках, наприклад: «52», вважаються не числовими даними, а рядками. Розглянемо на прикладі:

Якщо створити змінну з числовими даними:

var daysInYear = 365;

Звісно числові дані можуть містити + нескінченність (у випадках при діленні числа на 0), — нескінченність і Nan («не число»).

Рядковий тип даних

Необхідний для зберігання текстової інформації. Весь текст в лапках, одинарних або подвійних, вважається рядком.

var myName = “Dudley Storey”;

Булев тип даних

Логічний вираз може приймати одне з двох абсолютних значення: true або false. Булев(логічний) тип даних корисний, використовують коли необхідно зробити точний вибір. Значення можна інтерпретувати у вигляді 1 (true) та 0 (false), «yes» і «no» і т. д.

if (memberOfGroup == true) {

// дії
}

Важливо пам’ятати, що значення true і false не можна брати в лапки: якщо це зробити, значення стануть рядковими. Оскільки JavaScript низько типізована мова, змінні при присвоєнні їм інших даних можуть змінювати свій тип.

Undefined

Використовується як значення за умовчанням для змінних, які були створені, але не містять явного значення. Наприклад, якщо створити через консоль змінну без значення, то консоль повідомить, що їй присвоєно значення undefined. При спробі використовувати дану змінну вискочить повідомлення:

var dataContainer;
> Undefined

Саме тому, при спробі поставити змінній значення об’єкта ще не створеної сторінки (або тої, ще не існує) у нас з’явиться undefined:

var bearerBonds = document.getElementById(“nakatomi”);
> Undefined

Для чистоти коду завжди використовуйте оператор строгої рівності для перевірки типу змінної:

if (typeof dataContainer === “undefined”) {
// дії
}

Null

Null позначає пусте значення або його відсутність. Тому його часто плутають з типом undefined. Відмінність в тому, що null показує відсутність значення, а undefined означає, що значення не існує. Змінну з будь-яким типом даних можна скинути, надавши їй значення null:

var standardBearer = null

Важливо: null не дорівнює «», undefined, false, 0 або Nan, це окремий тип даних.

Об’єкти

У комп’ютерній термінології об’єкт – це значення в пам’яті, на яке можна послатися за допомогою ідентифікатора. У JavaScript, ідентифікатори можуть містити лише літери, цифри (0-9), “$” та “_”, і не можуть починатися з цифри. Ідентифікатор відрізняється від рядка (string) у тому, що рядок – це дані, тоді як ідентифікатор є частиною коду. У JavaScript немає способу конвертувати ідентифікатори на рядки, але іноді можна перетворити (спарсувати) рядки на ідентифікатори.

Символи

Вперше символи з’явилися в ES6 і, по суті, це напівприватні «лейбли» властивостей object. Через те, що це новий тип даних, він підтримується тільки в нових браузерах (Chrome 38+, Firefox 36+, Safari 9+, Opera 25+). Деякі функції типу Symbol не підтримуються поки що навіть у сучасних браузерах, інколи браузер не підтримує (IE/Edge).

Перевірити свої знання ви можете пройшовши тест вгорі сторінки. Результати тесту – обмінюйте на валюту школи GoMother коїни, за які можна придбати різні круті подарунки. Якщо по цій темі у вас виникли проблеми або ви хочете вивчати цю мову програмування, то запрошуємо на курси JavaScript для дітей.