Тест Python. Цикл for

Прокрутити вниз

Цикл for Python використовується для ітерації по елементах будь-якої послідовності (наприклад, рядку, списку або кортежу) або іншому об’єкту, що ітерується. Ось приклади використання циклу for:

Приклад 1: Ітерація за списком

# Створюємо список чисел
numbers = [1, 2, 3, 4, 5]

# Ітерація за елементами списку
for num in numbers:
print(num)
Результат:

1
2
3
4
5

Приклад 2: Ітерація по рядку

# Ітерація за символами рядка
for char in “Hello”:
print(char)
Результат:

H
e
l
l
o

Приклад 3: Ітерація діапазону чисел

# Ітерація по діапазону чисел від 1 до 5 (не включно)
for i in range(1, 6):
print(i)
Результат:

1
2
3
4
5

Приклад 4: Використання функції enumerate для доступу до індексу та значення елемента

# Створюємо список рядків
fruits = [“apple”, “banana”, “cherry”]

# Використовуємо enumerate для доступу до індексу та значення елемента
для index, fruit in enumerate(fruits):
print(f”Index {index}: {fruit}”)
Результат:

yaml

Index 0: apple
Index 1: banana
Index 2: cherry

Цикл for Python надає зручний спосіб для виконання ітерацій по елементам структур даних і послідовностей, роблячи код більш читаним і компактним.