Новини

Списки в Python

Прокрутити вниз
Опубліковано:

Курси пайтон для дітей вчать основних принципів написання коду.

Учні створюють різноманітні программи. На кожному уроці виконують завдання на тематику уроку. О снові нашого курсу лежить розуміння теорії та закриплення її на практиці, практиці ми віддаємо бильше часу.

Уроки по пайтону
Уроки по пайтону

Функції і методи списків

Списки в Python – це впорядковані змінні колекції об’єктів довільних типів. Вони відрізняються від масивів тим, що типи можуть різнитися – від чисел до цілих рядків. Також списки можуть мати в собі списки. Список може складатися з будь-якої кількості будь-яких об’єктів, або ж не мати в собі нічого.

В цій статті ознайомимося з основними функціями та методами списків, якщо ви хочете навчитися програмувати в Python, або ж навчити цьому свою дитину, пропонуємо наші курси Python для дітей.

Щоб працювати з функціями списків, необхідно спочатку створити сам список. Для цього є декілька способів. 

Патон програмування для дітей
Патон програмування для дітей

Основний спосіб – це вбудована функція list: з її допомогою можна обробити будь-який інтегрований об’єкт, наприклад, рядок.

Другий спосіб – перелічення елементів списка в квадратних дужках. Перший елемент буде стояти на позиції 0, тобто якщо вивести елемент 0 функцією print, то виведе перший записаний елемент.

Третій спосіб створення списку є генератор списків – це спосіб роблення нового списку, беручи при цьому вираження к кожному елементу послідовності. Генератори списків схожі на цикл for. 

Пропонуємо курси програмування Python для дітей, щоб дізнатися всі можливості списків Python.

Методи списків та їх функції

Для списків є основні вбудовані функції і методи списків. Нижче показано, яку функцію має кожен з таких методів:

 • list.append(x) – додавання елементу в кінець списку;
 • list.extend(L) – розширення списку list, ставлячи в кінець всі елементи списка L;
 • list.insert(i,x) – додавання і-елементу значення х;
 • list.remove(x) – видалення першого елементу в списку зі значенням х. VallueError при відсутності такого елементу;
 • list.pop([i]) – видалення і-елемент і його повернення. Видалення останнього елемент при відсутності вказаного індексу;
 • list.index(x, [start [, end]]) – повернення місця першого елементу зі значенням х, пошук починається зі start і закінчується end;
 • list.count(x) – повернення кількості елементів зі значенням х;
 • list.sort([key=функція]) – сортування списку на основі функції;
 • list.reverse() – обертання списку;
 • list.copy() – поверхневе копіювання списку;
 • list.clear() – очищення списку.
Курс пайтон для підлітків
Курс пайтон для підлітків

Методи списків направлені на зміну самого списку, тому результат виповнення записувати в змінну не потрібно. Це відрізняє методи списків від рядкових методів.

Залиште номер і ми допоможемо підібрати курс

Зроби крок до успішного майбутнього сьогодні

Child looks up!