Степенева функція

Прокрутити вниз

Загальний вигляд степеневої функціі:

Степеневою функцією називається функція виду y=xª, де

а – стале дійсне число

х (основа) – змінна

Властивості степеневої функції:

При знаходженні області визначення слід пам’ятати, якщо функція має вигляд  y=xª то:

 1. якщо а – натуральне число, то D(y)=R;
 2. якщо а – ціле від’ємне число або нуль, то D(y)=(−∞;0)∪(0;+∞);
 3. якщо а – додатне не ціле число, то D(y)=[0;+∞);
 4. якщо а – від’ємне не ціле число, то D(y)=(0;+∞).

 Властивості функції зображено у таблиці

Властивості степеневої функціі
Властивості степеневої функціі

Графіки степеневої функції

Якщо показник степеня а — натуральне число, то степенева функція задається  формулою y =xª.

 • Графік - пряма
  Графік – пряма

   

  Якщо а=1, то y=x¹ або y=x — пряма.

   

 • Графік - парабола
  Графік – парабола

   

  Якщо а=2, то y=x² — парабола.

   

 • Графік - кубічна парабола
  Графік – кубічна парабола

   

  Якщо а=3, то y=x³ — кубічна парабола.

   

Тож, висновок такий:

 • Графік степеневої функції y=xª, де а — парне число (4,6,8…), набуває вигляду параболи.
 • Графік степеневої функції y=xª, де а — непарне число (5,7,9…), набуває вигляду кубічної параболи.

Якщо показник степеня — ціле від’ємне число (-1, -2…), то степенева функція задається формулою y=x¯ª або y=1/xª.

Графік степеневої функції y=x¯ª, у випадку, коли а — парне число (4,6,8…), набуває вигляду. 

Наприклад, такого вигляду набувають графіки функцій y=x¯ª (а=4) , y=x¯ª(а=8).

Графік
Графік

Графік степеневої функції y=x¯ª, у випадку, коли а — непарне число (5,7,9…), набуває вигляду гіперболи.

Наприклад, такого вигляду набувають графіки функцій y=x¯ª (а=-5) , y=x¯ª(а=-11)

Графік - гіпербола
Графік – гіпербола

Графіки степеневих функцій y=xª  (а=m/n) , з додатним дробовим показником m/n.

 1. Степенева функція y=xª  (а=m/n), де m/n>1 — неправильний дріб (чисельник більший від знаменника).
  Наприклад а=3/2, 4/3, 5/4…
Графік - вітка параболи
Графік – вітка параболи

Графік — вітка параболи.

Властивості функції y=xª  (а=m/n), де m/n>1

 1. D(f)=[0;+∞);
 2. E(f)=[0;+∞);
 3. не є ні парною, ні непарною;
 4. зростає при x∈[0;+∞);
 5. не має найбільшого значення, Y найм.=0;
 6.  необмежена зверху, обмежена знизу;
 7. опукла вниз;
 8. неперервна.

 

 1. Степенева функція y=xª  (а=m/n), де 0<m/n<1  — правильний дріб (чисельник менший від знаменника).
  Наприклад а=2/3, 3/4, 4/5…
Графік - вітка парабола нахилена
Графік – вітка парабола нахилена

 Властивості функції y=xª  (а=m/n), де 0<m/n<1

 1. D(f)=[0;+∞);
 2. E(f)=[0;+∞);
 3. не є ні парною, ні непарною;
 4. зростає при x∈[0;+∞);
 5. не має найбільшого значення, Yнайм.=0;
 6. необмежена зверху, обмежена знизу;
 7. опукла вгору;
 8. неперервна.

 

 1. Степеневі функції з від’ємним дробовим показником степеня y=x‾ª  (а=m/n)
  Наприклад а=3/2, 3/4…
 Графік - вітка гіперболи
Графік – вітка гіперболи

Графік — вітка гіперболи.

Властивості функції y=x‾ª  (а=m/n). Графік має горизонтальну асимптоту y=0 і вертикальну асимптоту x=0.

 1. D(f)=(0;+∞);
 2. E(f)=(0;+∞);
 3. не є ні парною, ні непарною;
 4. спадає при x∈(0;+∞);
 5. не має ні найбільшого, ні найменшого значення;
 6. необмежена зверху, обмежена знизу;
 7. опукла вниз;
 8. неперервна.