Логарифмічна функція

Прокрутити вниз

Загальний вигляд логарифмічної функції:

Логарифмічна функція має вигляд y = logаx , де a>0a≠1, обернена до показникової у=ах.

а – основа логорифму

x – підлогорифмічний вираз

Якщо b = ac <=> тоді c = logab.

 a,b,c – дійсні числа, b > 0, a > 0, a ≠ 1

Приклад: 23 = 8 => log28 = 3

Стандартний вигляд логарифма з основою 10 (десятичний логарифм) log10b = lgb

Стандартний вигляд логарифма з основою число е (натуральний логарифм) logeb = lnb

Властивості логарифмічної функції

 1. Область визначення: D(y): x ϵ (0; +∞).
  Підлогарифмічний вираз – додатній. Графік не перетинає вісь Oy.
 2. Область значень: E(y): y ϵ (-∞;+∞).
 3. Парність / непарність: функція ні парна, ні непарна.
 4. Нулі функції: коли x = 1 логарифмічна функція y = loga x набуває значення, рівне 0.
  Графік перетинає вісь Ox в точці (1; 0).
 5. Інтервали монотонності:
  Коли a > 1 функція зростає на інтервалі (0; +∞).
  Коли 0 < a < 1 функція спадає на інтервалі (0; +∞).
 6. Екстремуми функції: функція не має екстремумів.
 7. Інтервали опуклості вгору та вниз:
  Коли a > 1 графік функції опукла в гору на інтервалі (0; +∞).
  Коли 0 < a < 1 графік функції опукла в низ на інтервалі (0; +∞).

Графіки логарифмічної функції

 

 

 

Графік логарифмічної функції
Графік логарифмічної функції
Логарифмічної функції графік
Логарифмічної функції графік

 

Проаналізував графіки бачимо:

 • Якщо a<1 , то графік напрямлений догори
 • Якщо 0<a<1 , то графік напрямлений донизу

Для прикладу побудуємо графіки двох функцій

 1. y=log2x , основа 2>1
x  

1/4

 

1/2

 

1

 

2

 

4

 

8

y=log2x −2 −1 0 1 2 3

 

Графік логорифму
Графік логорифму
 1. y=log1/3x , основа 0<1/3<1
x 9 3 1 1/3 1/9
y=log1/3x −2 −1 0 1 2
логорфмічна функція
логорфмічна функція

Логарифмічна функція y = logаx і показникова функція у=ах, де (a>0,a≠1), взаємно обернені.

Графіки цих функцій симетричні відносно прямої y=x.

Графік логорифма та показникової функціі
Графік логорифма та показникової функціі

Тест на знання