Логарифмічні вирази

Прокрутити вниз
Логорифм це показник степеня в показниковому рівнянні, який ми не можемо виразити через “гарне” число. Наприклад: показникове рівняння вигляду 2х=3 можна розв’язати за допомогою log2 , тоді, корінь рівняння 𝑥=log23 (логарифм числа 3 за основою 2).
loga𝑏= 𝑐𝑎𝑐=𝑏, де  𝑎>0,𝑎1,𝑏>0
  • Логарифм з основою 10 називають десятковим логарифмом, замість 𝑙𝑜𝑔10𝑏 пишуть 𝑙𝑔𝑏.
  • Логарифм з основою е, де е – ірраціональне число, приблизно дорівнює 2,7, називають натуральним логарифмом. Замість 𝑙𝑜𝑔𝑒𝑏 пишуть 𝑙𝑛𝑏.

Щоб легше  було повторити матеріал згадаємо графік логарифмічної функції.

Логарифмічні вирази
графік логарифмічної функції
графік логарифмічної функції

Логарифмом числа b > 0 за основою a > 0, a ≠ 1, називається показник степеня, до якого треба піднести число a, щоб отримати число b.

Логарифм  числа b за основою a позначається  logab.

Основні формули, які треба знати, щоб впоратися з логарифмами.

x = logaax

x = alogax

loga1 = 0

logaa = 1

a ˃ 0

x ˃ 0 

Властивості математичних дій.

logaxy = logax + logay              x ˃ 0; y ˃ 0

loga(x/y) = logax – logay           x ˃ 0; y ˃ 0

Властивості степенів основи і підлогарифмічного виразу.

logaxp = p∙logax            x ˃ 0

logax2k = 2k∙loga│x│     x ≠ 0; k ∈ Z

loga(1/x) = -logax         x ˃ 0

logapx = (1/p)∙logax      x ˃ 0; p ≠ 0

Формули переходу до нової основи.

logax = (logbx/logba)        x ˃ 0

logab = (1/logba)

alogbc = clogba