Інтеграл

Прокрутити вниз

Інтеграл і його застосування

Інтеграл – границя суми нескінченно великої кількості нескінченно малих величин, одержаних певним способом з відповідної функції. Знаходження похідних та знаходження невизначених інтегралів (диференціювання та інтегрування) – це дві взаємно зворотні дії.

Будь-який табличний інтеграл (та й взагалі будь-який невизначений інтеграл) має вигляд:

𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝐹(𝑥)+𝐶 , 𝐶 – константа

Позначення і терміни:

– Значок інтеграла.

𝑓(𝑥) – Підінтегральна функція.

𝑑𝑥 – Диференціал значок.

𝑓(𝑥)𝑑𝑥 – Підінтегральний вираз або “начинка” інтеграла.

𝐹(𝑥) – Первісна функція.

𝐹(𝑥)+𝐶 – Багато первісних функцій.

Вирішити інтеграл – це означає знайти певну функцію, користуючись деякими правилами, прийомами та таблицею.

Властивості невизначеного інтеграла

З означень первісної та невизначеного інтеграла випливають наступні властивості (за умов існування первісних та похідних на інтервалі J):

Основні властивості невизначеного інтеграла

1. Похідна від невизначеного інтеграла дорівнює підінтегральній функції: (𝑓(𝑥)𝑑𝑥)=𝑓(𝑥)
2. Диференціал від невизначеного інтеграла дорівнює підінтегральному виразу: 𝐹(𝑥)𝑑𝑥=𝐹(𝑥)+𝐶
3. Сталий множник, що не дорівнює нулю, можна виносити з-під знака інтеграла, тобто:  𝑘𝑓(𝑥)𝑑𝑥=𝑘𝑓(𝑥)𝑑𝑥, якщо 𝑘0.
4. Невизначений інтеграл від суми функцій дорівнює сумі невизначених інтегралів від цих функцій, якщо вони існують, тобто: (𝑓(𝑥)±𝑔(𝑥))𝑑𝑥=𝑓(𝑥)𝑑𝑥±𝑔(𝑥)𝑑𝑥

Таблиця первісних та інтегралів

Функція f(x) Загальний вигляд первісних F(x) + C Невизначений інтеграл
0 C ∫0dx = C
1 x+C ∫dx = x + C
xn(n≠-1) (xn+1/n+1)+C ∫xndx = (xn+1/n+1)+C
1/x ln│x│+C ∫dx/x = ln│x│+C
sin x -cos x + C ∫sinxdx = -cos x + C
cos x sin x + C ∫cosxdx = sin x + C
1/cos²x tg x + C ∫dx/cos²x = tg x + C
1/sin²x -ctg x + C ∫x/sin²x = -ctg x + C
ex ex= ex + C ∫exdx = ex + C
ax (ax/lna) + C ∫axdx = (ax/lna) + C

Приклад 1

Завдання: Знайдіть (ex+sinx1/x)dx

Розв’язання:

(ex + sinx 1/x)dx = exdx + sinxdx 1/xdx = ex cosx ln|x| + C

Відповідьex cosx ln|x| +

Приклад 2

Завдання: Знайдіть (1+3ex4cosx)dx

Розв’язання:

(1+3ex4cosx)dx = 1dx+3exdx 4cosxdx = ∫1dx + 3exdx 4cosxdx=x + 3ex 4sinx+C

Відповідь: x+3ex4sinx+C

Поняття визначеного інтеграла

Нехай f(x) – неперервна на відрізку [a;b] .

Фігура, що належить площині xOy і обмежена відрізком [a;b] осі Ox, прямими x=a, x=b і кривою y= f(x), називається криволінійною трапецією.

визначенний інтеграл
визначенний інтеграл

Позначення

визначений інтеграл
визначений інтеграл

a і b – нижня і верхня границя інтегрування,

[a;b] – проміжок інтегрування,

f(x) – підінтегральна функція,

f(x)dx – підінтегральний вираз,

x – змінна інтегрування.

 

Функція f(x), для якої на [a;b] існує визначений інтеграл, називається інтегрованою на цьому відрізку.

Необхідна умова інтегрованості функції на [a;b]:

Якщо функція f(x) інтегрована на відрізку [a;b], то вона на цьому відрізку обмежена.

Достатня умова інтегрованості функції на [a;b]:

Для інтегрованості функції f(x) на [a;b], достатньо виконання однієї з умов:

  1. f(x) неперервна на [a;b];
  2. f(x) обмежена на [a;b] і має на [a;b] скінчене число точок розриву;
  3. f(x) монотонна і обмежена на [a;b].

Геометричний зміст визначеного інтеграла

Якщо функція f(x) – неперервна на [a;b] і f(x) ≥ 0 , x∈[a;b] , то

Геометричний зміст визначеного інтеграла.
Геометричний зміст визначеного інтеграла.

де S – площа криволінійної трапеції с основою [a;b] і обмеженою зверху кривою y = f(x).

 

 

 

Фізичний зміст визначеного інтеграла

Якщо функція v = f(t) задає швидкість точки, що рухається в момент часу t , то

Фізичний зміст визначеного інтеграла
Фізичний зміст визначеного інтеграла

визначить шлях S, пройдений точкою за проміжок часу [T1 ; T2 ] .

 

 

 

 

Властивості визначеного інтеграла

 

Властивості визначеного інтеграла
Властивості визначеного інтеграла
Властивості визначеного інтеграла
Властивості визначеного інтеграла