Показникові рівняння

Прокрутити вниз

Показниковими рівняннями називають рівняння виду 𝑎𝑓(𝑥)=𝑎𝑔(𝑥), де 𝑎 — додатне число, відмінне від 1, і рівняння, що зводяться до цього виду.

Методи розв’язування показникових рівнянь:

Методи розв'язування показникових рівнянь:
Методи розв’язування показникових рівнянь:

Приклад. Розв’яжіть рівняння 5х = 125.

Розв’язання: 5х = 125, а 125 = 53, то маємо 5х = 53, звідси х = 3.

Приклад. Розв’яжіть рівняння .15х2 – 5х + 6 = 150

Розв’язання: 1 = 150, то , х2 – 5х + 6 = 0, звідси х1 = 2, х2 = 3.

Спосіб зведення до спільної основи

Як відомо, показникова функція у = ах, а > 0 і а ≠ 1 моно­тонна, тому кожне своє значення вона приймає тільки при од­ному значенні аргументу. Із рівності  випливає, що f(x) =g(x).

Приклад. Розв’яжіть рівняння 2х · 5х = 0,1(10 х – 1)3.

Розв’язання: 2х · 5х = 0,1(10 х – 1)3; 10х = 10-1 · 103х  3; 10х = 103х – 4х = 3х – 4; х = 2.

Спосіб винесення спільного множника за дужки.

Приклад. Розв’яжіть рівняння 3х – 2 · 3х – 2 = 63.

Розв’язання: 3х – 2 · 3х – 2 = 63; 3х – 2(32 – 2) = 63; 3х – 2  · 7 = 63; 3х – 2  = 9; х – 2 = 2; х = 4.

Спосіб приведення рівняння до квадратного.

Приклад. Розв’яжіть рівняння 49х – 8 · 7х + 7 = 0.

Розв’язання: 49х – 8 · 7х + 7 = 0; (72)x – 8 · 7х + 7 = 0; (7х)2 – 8 · 7х + 7 = 0.

Нехай 7х =t, тодіt2 –8t + 7 = 0; t1 = 7;t2 = 1.

Отже: 1) 7х = 7; х = 1; 2) 7х1; 7х = 70х = 0.

Графічний спосіб розв’язування показникових рівнянь

Приклад. Розв’яжіть рівняння 5𝑥=6𝑥

Розв’язання: Побудуємо в одній системі координат графіки функцій 𝑦=5𝑥 і 𝑦=6𝑥

Графічний спосіб розв'язування показникових рівнянь
Графічний спосіб розв’язування показникових рівнянь
Функції перетинаються в точці (1; 5). Для того щоб перевірити правильність розв’язку, підставимо у рівняння ці координати 51=61. Точка (1; 5) задовольняє умову. Тож 𝑥=1.