Показникові вирази

Прокрутити вниз

Щоб легше  було повторити матеріал згадаємо графік показникової функції.

Показникові вирази
Показникові вирази

Показниковим називають вираз виду af(x), де  а — дійсне число.

У відповідності до означення можемо описати обмеження для а, основи показникового виразу. Так, якщо а=1, то отримуємо тотожність 1f(x)=1 (кажуть, що показникова функція вироджується в лінійну). Якщо а <0, то при певних значення  а вираз (−a)f(x)  взагалі може не мати сенсу.

Для показникових виразів накладається умова: a>0; a≠1.

Перетворення показникових виразів базується на властивостях степенів і арифметичних коренів.

Властивості:

a ≠ 0, b ≠ 0, m ∈ Z, n ∈ Z:

am·an=am+n

am:an=am-n

(am)n = am·n

(a·b)n=an·bn

(a/b)n = an/bn

Властивості степеня з цілим показником:

a-m = 1/am

(a/b)-n = (b/a)n

Властивості кореня (більше інформації що до властивостей коренів):

am/n = n√am

Основні показникові тотожності:

  1. a0 = 1
  2. a1 = a
  3. a-x = 1/ax
  4. ax+y = ax ∙ay

Наприклад: 73+х = 73∙7x = 343 ∙ 7x

  1. ax-y = ax/ay

Наприклад: 7x-3 = 7-3 ∙ 7x = 1/343 ∙ 7x

  1. axy = (ax)y = (ay)x

Наприклад: 625x = (54)x = 54x

  1. a(x/y) = y√ax , y ∈ N

Наприклад: 3(x/2-x) = 2-x√3x

  1. ax ∙ bx = (ab)x

Наприклад: 3x ∙ 4x = (3∙4)x = 12x

  1. ax/bx = (a/b)x

Наприклад: 5х/3х =(5/3)х

Більше прикладів для розуміння:

Основні показникові тотожності:
Основні показникові тотожності

Потрібна допомога ? Звертайся