C# Цикли та функції

Прокрутити вниз

C# Цикли та функції є важливими конструкціями в програмуванні, які дозволяють вам автоматизувати виконання однотипних завдань і організовувати код для більшої чіткості та ефективності. Давайте розглянемо їх основи та приклади використання.

Цикли в C# (C# Цикли та функції)

Цикли використовуються для повторення блоку коду доки або поки задана умова є істинною. Основні види циклів в C# включають `for`, `while` і `do-while`.

  • Цикл `for`

Цикл `for` використовується для виконання блоку коду певну кількість разів.

for (int i = 0; i < 5; i++)
{
Console.WriteLine(“Iteration: ” + i);
}

У цьому прикладі цикл `for` виконає блок коду 5 разів, від `i = 0` до `i = 4`, і виведе номер ітерації в консоль.

  • Цикл `while`

Цикл `while` виконує блок коду, доки задана умова є істинною.

int counter = 0;
while (counter < 5)
{
Console.WriteLine(“Counter: ” + counter);
counter++;
}

У цьому прикладі цикл `while` виконає блок коду, поки `counter` менше 5, і виведе значення `counter` у кожній ітерації.

  • Цикл do-while

Цикл `do-while` схожий на `while`, але перевірка умови відбувається в кінці кожної ітерації, що гарантує, що блок коду виконається хоча б один раз.

int num = 5;
do
{
Console.WriteLine(“Number is: ” + num);
num–;
} while (num > 0);

У цьому прикладі цикл `do-while` виведе “Number is: 5” і продовжить зменшувати значення `num`, доки воно більше 0.

Функції в C#(C# Цикли та функції)

Функції (або методи) в C# дозволяють вам організувати код у більшій мірі, роблячи його більш переиспользованим і структурованим.

  • Визначення функції

Функція складається з сигнатури (тип повернення, ім’я, параметри) і тіла функції.

// Функція, яка повертає суму двох чисел
int Add(int a, int b)
{
return a + b;
}

У цьому прикладі `Add` є ім’ям функції, яка приймає два цілих числа `a` і `b` і повертає їх суму.

  • Виклик функції

Функцію можна викликати з іншої частини програми, передаючи необхідні аргументи.

int result = Add(3, 5); // result буде 8
Console.WriteLine(“Sum: ” + result);

У цьому прикладі функція `Add` викликається з аргументами `3` і `5`, і результат (сума 8) зберігається в змінній `result`.

  • Повернення значень

Функція може повертати значення за допомогою ключового слова `return`.

// Функція, яка повертає більше з двох чисел
int Max(int a, int b)
{
if (a > b)
{
return a;
}
else
{
return b;
}
}