C# Знайомство з основними функціями

Прокрутити вниз

C# Знайомство з основними функціями. Давайте розглянемо основні функції мови програмування C#, які будуть корисні для вас при розробці програм, включаючи ігри в Unity.

Основні концепції мови C# (C# Знайомство з основними функціями)

  • Змінні і типи даних:

В C# ви можете використовувати різні типи даних, такі як int (ціле число), float (число з плаваючою точкою), string (рядок), bool (логічний тип) та інші.

Приклади:

int age = 30;
float height = 1.75f;
string name = “John Doe”;
bool isStudent = true;

  • Методи:

Методи в C# використовуються для організації коду і виконання конкретних завдань.

Приклад визначення методу:

// Метод, який повертає ціле число
int CalculateSum(int a, int b)
{
return a + b;
}

// Виклик методу
int result = CalculateSum(5, 3); // Результат буде 8

  • Умовні конструкції:

Використовуйте умовні оператори для виконання коду в залежності від умови.

Приклад з використанням if:

int temperature = 25;

if (temperature > 30)
{
Console.WriteLine(“It’s hot outside!”);
}
else if (temperature > 20)
{
Console.WriteLine(“It’s warm outside.”);
}
else
{
Console.WriteLine(“It’s cool outside.”);
}

  • Цикли:

Використовуйте цикли для повторення блоку коду кілька разів.

Приклад з використанням циклу for:

for (int i = 0; i < 5; i++)
{
Console.WriteLine(“Number: ” + i);
}

  • Масиви:

Масиви дозволяють зберігати групу елементів одного типу.

Приклад створення і використання масиву:

int[ ] numbers = { 1, 2, 3, 4, 5 };

for (int i = 0; i < numbers.Length; i++)
{
Console.WriteLine(“Number: ” + numbers[i]);
}

  • Класи і об’єкти:

Класи визначають структуру об’єктів, що містять дані (поля) і методи для роботи з цими даними.

Приклад створення класу і використання його об’єкта:

public class Person
{
public string Name;
public int Age;

public void Introduce()
{
Console.WriteLine(“Hi, my name is ” + Name + ” and I’m ” + Age + ” years old.”);
}
}

// Використання класу Person
Person person1 = new Person();
person1.Name = “Alice”;
person1.Age = 25;
person1.Introduce(); // Виведе: Hi, my name is Alice and I’m 25 years old.