С# Умови та розгалудження

Прокрутити вниз

С# Умови та розгалудження дозволяють виконувати певні частини коду в залежності від заданих умов. Основні умовні оператори включають if, else if і else. Давайте детальніше розглянемо, як вони працюють і як їх можна використовувати в програмуванні на C#.

  • Умовний оператор if

Оператор if використовується для виконання певного блоку коду, якщо задана умова є істинною.

int number = 10;

if (number > 0)
{
Console.WriteLine(“Number is positive.”);
}

У цьому прикладі, якщо змінна number більша за 0, то виконається блок коду всередині фігурних дужок, і в консоль виведеться повідомлення “Number is positive.”.

  • Умовний оператор else

Оператор else використовується для виконання блоку коду, який відбувається, коли умова в операторі if є хибною (неправильною).

int number = -5;

if (number > 0)
{
Console.WriteLine(“Number is positive.”);
}
else
{
Console.WriteLine(“Number is not positive.”);
}

У цьому випадку, оскільки змінна number менша або дорівнює 0, виконається блок коду після else, і в консоль виведеться “Number is not positive.”.

  • Умовний оператор else if

Оператор else if дозволяє перевіряти додаткові умови, якщо попередні умови в if або else if були хибними.

int number = 0;

if (number > 0)
{
Console.WriteLine(“Number is positive.”);
}
else if (number < 0)
{
Console.WriteLine(“Number is negative.”);
}
else
{
Console.WriteLine(“Number is zero.”);
}

У цьому випадку, якщо number дорівнює 0, виконається блок коду після else, і в консоль виведеться “Number is zero.”. Якщо number було б менше за 0, виконалася б умова else if і вивелось б “Number is negative.”.

  • Логічні оператори

Умовні конструкції часто використовують логічні оператори для складніших умов:

  • && (логічне “І”): обидві умови повинні бути істинними.
  • || (логічне “АБО”): одна з умов повинна бути істинною.
  • ! (логічне “НЕ”): змінює значення на протилежне.

int age = 25;
bool isStudent = true;

if (age > 18 && isStudent)
{
Console.WriteLine(“You are a student over 18 years old.”);
}

У цьому прикладі умова буде істинною, якщо age більше 18 і isStudent рівне true.

  • Тернарний оператор

Тернарний оператор ?: дозволяє скорочено встановлювати значення змінної в залежності від умови.

int number = 10;
string result = (number > 0) ? “Positive” : “Non-positive”;
Console.WriteLine(result); // Виведе “Positive”
Це еквівалентно такому блоку if-else:

int number = 10;
string result;
if (number > 0)
{
result = “Positive”;
}
else
{
result = “Non-positive”;
}
Console.WriteLine(result); // Виведе “Positive”

Висновок (С# Умови та розгалудження)

Основні умовні конструкції і розгалуження в C# надають можливість керувати поведінкою програми в залежності від умов. Вони дозволяють писати більш гнучкий і логічний код, що є важливим аспектом при розробці будь-яких програм, включаючи ігри в Unity.