Масиви

Прокрутити вниз

IT школа для дітей – це навчання програмування з нуля. А в цій статті розберемо масиви і як їх використовувати. А після прочитання статті ви зможете перевірити свої знання пройшовши тест.
Упорядкована колекція значень називається масивами. У яких елементи позначають значення в масиві. Кожен елемент має числову позицію, яка є індексом. Масиви використовують у JavaScript, в цій мові програмування він не типізований, що означає, що елементи масиву здатні мати будь-який тип, при цьому різні елементи одного масиву типи здатні мати різні.

Елементи масиву можуть бути:

 • об’єктами
 • іншими масивами

Це дозволяє будувати складні структури даних. Наприклад, масиви об’єктів та масиви масивів.
У JavaScript індекси масивів обчислюються з нуля, для них використовують 32-бітові цілі числа. Важливо звернути увагу, що елемент, що буде першим буде з індексом 0. Масиви є динамічними, що дає їм можливість регулювати розмір: збільшуватися або зменшуватися.

Як створити масиви

Найпростішим способом створення масивів буде використання літералу. Літерал – це простий список, який розділяється комами елементів масиву і стоїть у квадратних дужках. Давайте розглянь яке значення має бути у літералу масиву:
var empty = []; // Порожній масив
var numbers = [2, 3, 5, 7, 11]; // Масив із п’ятьма числовими елементами
var misc = 1.1, true, “a”, ]; // 3 елементи різних типів + завершальна кома

var base = 1024;
var table = [base, base+1, base+2, base+3]; // Масив зі змінними

var arrObj = [[1,{x:1, y:2}], [2, {x:3, y:4}]]; // 2 масиви всередині, що містять об’єкти

Синтаксис літералів масивів дозволяє вставляти необов’язкову завершальну кому, тобто. літерал [,,] відповідає масиву з двома елементами, а не з трьома.

Є й інший спосіб створити масив. І для цього потрібно зробити виклик конструктора Array(). А для виклику цього конструктора є 3 способи:

 1. Викликати конструктор без аргументів:
  var arr = новий Array();
  У такому разі буде створено порожній масив, еквівалентний літералу [].
 2. Викликати конструктор з числовим аргументом, визначальним довжинам масиву:
  var arr = новий Array (10);
  І тут буде створено порожній масив зазначеної довжини. Така форма виклику конструктора Array() може використовуватися для попереднього розподілу пам’яті під масив, якщо відома кількість його елементів. Зверніть увагу, що при цьому в масиві не зберігається жодних значень.
 3. Щоб вказати тільки значення перших двох або більше елементів масиву або один нечисловий елемент у виклику конструктора:
  var arr = New Array (5, 4, 3, 2, 1, “тест”);
  І тут аргументи конструктора стають значеннями елементів нового масиву. Використання літералів масивів майже завжди простіше, ніж подібне застосування конструктора Array().

 

Читання та запис елементів масиву

За доступ до елемента в масивів відповідає оператор []. Зліва від дужок має бути посилання на масив. Усередині дужок має бути довільний вираз, що повертає невід’ємне ціле значення. Цей синтаксис придатний як читання, так запису значення елемента масиву. Отже, допустимі всі наведені далі JavaScript-інструкції:

// Створити масив з одним елементом
var arr = [“world”];

// Прочитати елемент 0
var value = arr [0];

// Записати значення елемент 1
arr[1] = 3.14;

// Записати значення елемент 2
i = 2; arr[i] = 3;

// Записати значення елемент 3
arr[i + 1] = ‘привіт’;

// Прочитати елементи 0 і 2, записати значення елемент 3
arr[arr[i]] = arr[0];

Важливо пам’ятати, що масиви являють собою спеціалізовані різновиди об’єктів. Інтерпретатор JavaScript перетворює вказані в дужках числові індекси на рядки – індекс 1 перетворюється на рядок “1” – а потім використовує рядки як імена властивостей.

У перетворенні числових індексів у рядки немає нічого особливого: те саме можна робити зі звичайними об’єктами:

var obj = {}; // Створити простий об’єкт
obj[1] = “one”; // Індексувати його цілими числами

Відмінністю масивів полягає в іменах властивостей, що є невід’ємними цілими числами і в масиві автоматично визначається властивістю length. Наприклад:
Вище за приклад ми створили масив arr з єдиним елементом. Далі ми надали значення елементам з такими індексами: 1,2,3. Як результат, ми отримали у властивості length зміни масиву, що стало рівним 4.

Бажаємо удачі на проходженні тесту!

IT школа для дітей – перший крок у сферу програмування

А якщо ви хочете вивчити програмування та стати спеціалістами в IT сфері запрошуємо вас на курси програмування JavaScript. IT школа для дітей GoMother – це індивідуальний підхід у навчанні до кожної дитини, що націлений на результат. Ми знаходимося на м. Академмістечко, м. Житомирська.